Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Landsforbundet mot stoffmisbruk
 
 99 719 123

 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Landsforbundet mot stoffmisbruk:
Kontaktperson: Lillian Kjønnerød

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer pårørende til rusavhengige og andre engasjerte personer i arbeidet for en restriktiv narkotikapolitikk og et godt behandlingstilbud for de rusavhengige.

LMS har lokalforeninger over hele Norge. Den første ble stiftet allerede i 1969. LMS som organisasjon ble stiftet i 1981.

LMS arbeider for bedre hjelp til de som rammes av narkotikaproblematikken, både til den rusavhengige og familien. Blant annet har organisasjonen en støttetelefonen for pårørende, vi holder kurs over hele landet, avgir høringsuttalelser om rusmiddelpolitikk og utgir tidsskriftet Mot Stoff.

Vi jobber sammen med andre organisasjoner på rusfeltet gjennom paraplyorganisasjonen Actis, og er dessuten medlem av Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, Norden Mot Narkotika (NMN), og den europeiske rusmiddelorganisasjonen EURAD.

LMS finansieres gjennom midler over statsbudsjettet fra Helsedirektoratet, prosjektmidler, lotteri og medlemskontingent. H.K.H. Kronprins Haakon Magnus er organisasjonens høye beskytter.