Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Norske kvinners sanitetsforening (4 lokalavd)
 
 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Norske kvinners sanitetsforening (4 lokalavd):
 Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon, og har kvinnehelse som hovedsatsingsområde. N.K.S. er landsdekkende og demokratisk oppbygd, og har sterk forankring i lokalmiljøet. Organisasjonen består av omkring 1300 lokale sanitetsforeninger og underavdelinger, med rundt 50.000 medlemmer som driver sitt arbeid på frivillig grunnlag.

Antall lokale foreninger er spredt over hele landet, og avspeiler sanitetskvinnenes mangfoldige arbeid. Innsatsen er spesielt satt inn der det er behov for en tjeneste eller et tilbud som ikke ivaretas av det offentlige.

Foreningene har stor grad av selvstyre. Aktivitetene varierer i forhold til medlemmenes interesser og behovene i lokalmiljøet, men skal falle inn under satsingsområdene i gjeldende strategisk plan.

Dessuten arbeider sanitetskvinnene lokalt for å samle inn penger til N.K.S. sine nasjonale satsingsområder - ikke minst gjelder dette organisasjonens fond til forskning og utvikling.

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner.

Organisasjonens hovedfokus er kvinners livsvilkår. N.K.S. har siden oppstarten vært en svært viktig aktør innen helse- og sosialområdet. Det gjelder både som politisk pådriver, og som en betydelig leverandør av helse- og omsorgstjenester. De senere årene har N.K.S. hatt et sterkt fokus på kvinners livsvilkår, og i dag er sanitetskvinnene blant annet sterkt engasjert for å bedre livsvilkårene til kvinner med minoritetsbakgrunn. Målet er at N.K.S. skal fremstå som en ledende organisasjon knyttet til kvinners rettigheter, helse og inkludering.

Norske Kvinners Sanitetsforening deltar aktivt i samfunnsdebatten,
men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

N.K.S. mottar ikke statstøtte.

N.K.S.' motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet


På engelsk heter Norske Kvinners Sanitetsforening
The Norwegian Women's Public Health Association.