Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærum Pikekor
 
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Helgerud kirke, Sogneprest Munthe-Kaas vei 1
1346 Gjettum
 
Om Bærum Pikekor:

Bærum Pikekor har fra høsten 2012 tre kor som øver i Helgerud kirke torsdager (vi følger skoleruta).

Øvelser

  • Aspirantkor – jenter som går i 2. og 3. klasse, øver kl 17:00-18:00
  • Juniorkor – jenter som går i 4. klasse og eldre, øver kl 17:00-18:00
  • Hovedkor – jenter som minst fyller 12 år inneværende kalenderår, øver kl 18:00-20:00

Jenter som fyller 14 år inneværende kalenderår kan søke om opptak og prøvesyng direkte til hovedkoret.

Hovedkoret har rundt 40 aktive medlemmer, de yngste er 12 år.

Miljøet blant jentene er godt, og flere har vært medlemmer i Hovedkoret mer enn 5 år. For å bli medlem av Hovedkoret må du ha interesse for korsang, ha god musikalitet og ha et godt stemmemateriale.

Formålet med Bærum Pikekor er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god opplæring i musikk og sang. Slik resultatene har vært frem til i dag må vi si at dette har lykkes koret så langt.

Koret har etterhvert utviklet seg til å bli et meget godt kor, kjent for sin varme, gode klang. De siste 30 årene har det vært et av landets beste barne- og ungdomskor. Korets repertoar spenner altså fra enkle norske sanger til store krevende kirkemusikalske verk. Tillit til at koret alltid fremfører kvalitet i sin sang, har resultert i at koret i 1986 fikk urfremføre spesialskrevet verk til ungdomsåret.

Bærum Pikekor legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter en innsats. Det stilles strenge krav til medlemmer, som det fremgår av vedtekter og reglement. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater.

Bærum Pikekor ble stiftet i 1951 og het da Vestre Bærum Pikekor. Det var noen ivrige sangere i Sandvika Blandede Kor som tok initiativet til å danne koret. Else Berntsen Aas som var dirigent for Sandvika Blandede Kor ble korets første dirigent. Koret fikk raskt en god stamme med musikalske, sangglade jenter som gjorde at koret ble et fast inventar ved opptredener på bygdas arrangementer i forbindelse med 17. mai, “Sangens- og musikkens dag” og til jul.

Bærum Pikekor har Bærumsbunaden som sin kordrakt. Dette gitt koret et meget presentabelt uttrykk på scenen og det blir lagt positivt merke til ved alle konserter og opptredener.

Ønsker du å synge i Bærum Pikekor har vi opptak i januar og august. Du kan lese mer om dette på Bli medlem.