Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærum Symfoniorkester
 
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Ringstabekkveien 64 A
1358 Jar
 
Om Bærum Symfoniorkester:

Bærum Symfoniorkester hører med blant de godt besatte og kvalitetsmessig beste amatørsymfoniorkestrene i Norge. I hovedsak består orkestret av dyktige amatør-musikere, men etter hvert har flere med instrumental fagutdanning sluttet seg til orkestret enten frivillig eller på engasjementbasis. 

I de senere år har orkestret fått en betydelig rekruttering av unge musikere, et resultat av det aktive arbeidet som gjøres på Bærum Kommunale Musikkskole og av frittstående pedagoger. Uten gode samarbeidspartnere kunne Bærum Symfoniorkester ikke ha vært så aktivt med i musikklivet.

 
 
Aktiviteter i Bærum Symfoniorkester:
 Repertoar

Bærum Symfoniorkester har opparbeidet et omfattende repertoar. Fra den symfoniske musikken ligger hovedvekten på verk fra den romantiske periode, en naturlig følge av at alle orkestrets instrumentgrupper skal ha interessante oppgaver. Orkestret har også lang tradisjon for samarbeid med kor til fremføring av kirkemusikalske verk. De fleste sentrale verk som Beethovens 9. Symfoni, Rekviem og messer av Brahms, Mozart, Puccini, Rossini, Faure, Schubert, Pergolesi mv er oppført i samarbeid med kor som Bærum Korverksted, Akademisk korforening, Oratoriekoret Cæciliaforeningen, Valenkoret og i tidligere år Filharmonisk kor.

I de senere år har Bærum Symfoniorkester henvendt seg til et nytt publikum med såkalt lettere musikk. I en serie av Wiener-konsert i Oslo Konserthus arrangert av Sponsor Service AS har orkestret vært en sentral medspiller. I Sandvika teater har orkestret i samarbeid med ballettgruppen "Happy Feet" og Chorus Felix fremført både "Flaggermusen" og "Den Glade Enke" med strålende suksess