Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærums Verk Musikkorps
 
 67 56 09 22
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Postboks 48
1317 Bærums Verk
 
Om Bærums Verk Musikkorps:
BVMK ble stiftet i 1891, og er ett av landets eldste korps. Opprinnelsen skriver seg fra arbeidermiljøet blant jernverksarbeiderne på Bærums Verk, og lenge før korpset ble etablert var musikk, initiert av verksherren, et kulturtilbud for arbeiderne og deres familier. Jernverket er borte, så også den homogene medlemsmassen av lokale arbeidere. Tilhørigheten til nærmiljøet spiller imidlertid fortsatt en viktig rolle, likeledes korpsets idé om å være en sosial institusjon i tillegg til det musikalske. I dag er det 24 registrerte medlemmer som hovedsakelig er hjemmehørende i nærområdet, men også representanter fra andre deler av kommunen, samt Follo, Oslo og Asker. Korpset deltar ikke i konkurranser, og har en musikalsk ambisjon som er avpasset andre sosiale behov for korpset som gruppe, og det enkelte medlem.