Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Dissimilis
 
 67 17 48 80
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Emma Hjorths vei 50
1336 Sandvika
 
Om Dissimilis:
Dissimilis Norge Landsforbundet Dissimilis, nå Dissimilis Norge (DN) er en paraplyorganisasjon som ble dannet 7. februar 1992. Prinsesse Astri, Fru Ferner var til stede. I 1995 ble hun for øvrig utnevnt til organisasjonens høyeste beskytter. DN ble etablert med det mål å ivareta interessene og de spesielle behovene til Dissimilisgrupper over hele landet. I 1998 ble dette arbeidet styrket gjennom et fullverdig medlemskap i Norsk musikkråd (NMR). I dag har DN utvidet sitt nedslagsfelt gjennom en rekke assosierte medlemsgrupper i mange ulike land. (Bl.a har vi etablert Dissimilis Internasjonale Råd som teller 14 medlemsland og tilsammen har vi nesten 10 000 medlemmer). Et medlemskap i DN gir muligheten til å delta på internasjonale festivaler, konserter og show. Medlemmene kan videre søke om økonomiske bistand gjennom organisasjonens stipendordning, samt få gode priser og andre fordeler ved kjøp av varer og tjenester fra Dkk (litteratur, kurs, video, cd...m.m.). De får også tilsendt medlemsbladet Crescendo fire ganger i året.