Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Kirsti Skulleruds Ballett-og Dansestudio
 
 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Kirsti Skulleruds Ballett-og Dansestudio:
Kirsti Skulleruds Ballettskole ble etablert i 1978 og holdt til i gymsaler på Rykkinn de første tre årene.
Da Kolsås Senter ble bygget, fikk ballettskolen innrede lokaler i tilfluktsrommet i underetasjen. Skolen disponerer i dag 3 store under-visningssaler, garderober og et hyggelig oppholdsrom for elever og foreldre.
 
I 2009 endret skolen navn og heter i dag Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio.

Vi ser det som en viktig oppgave at alle elever får utviklet sine evner best mulig utfra sine forutsetninger.  Det innebærer også å gi utviklingsmuligheter for dem som har særlig interesse og talent - og ambisjoner om en profesjonell karriere.
Flere tidligere elever er i dag profesjonelle dansere i inn- og utland.
Elevoppvisninger er en viktig del av vår virksomhet og gjennomføres årlig, som regel i Bærum Kulturhus. Forestillingene gir elevene sceneerfaring og bidrar til å bygge opp deres identitet og trygghet gjennom opptredener for et stort publikum.
.
Opplæringen er ofte utgangspunkt for et livslangt, personlig utviklende forhold til musikk og scenekunst.
Gjennom systematisk og målrettet arbeid over lang tid utvikler elevene selvdisiplin og målbevissthet.
Gjennom sceneopptredener og forestillinger får elevene trening i å eksponere seg, noe som bidrar til å bygge opp deres selvtillit og egenidentitet.
Utøvelse av dans innebærer et nøye innstudert samspill hvor man skal forholde seg til mange andre medvirkende. Gjennom dette lærer elevene betydningen av koordinert samarbeid.
Opplæringen skjer i trygge miljøer som blir et sterkt sosialt forankringspunkt for elevene.