Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
ADHD NORGE
 
 67 12 85 85
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Arnstein Arnesensvei 30
1366 Lysaker
 
Om ADHD NORGE:
ADHD Norge har bl.a. til oppgave:

• å utbre kunnskap og forståelse for ADHD
• å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat
• å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. Organisasjonen arrangerer bl.a. sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

Stiftet: 1979
Medlem av FFO siden 19.03.1986
Antall medlemmer 9900
Antall fylkeslag: 18
Utgir: Medlemsbladet Stå På (4 nr pr år)