Velforeninger Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Jar Vel
 
 48 19 74 76

 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Åsliveien 2c
1368 Jar
 
Om Jar Vel:
Velforening for 560 husstander.
Leder: Sören J. Brinchmann-Hansen
Kasserer: Rune Aasgaard

Jar Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til det beste for beboerne og for velområdet, eventuellt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.
 
 
Aktiviteter i Jar Vel:
Mars: Utlevering av årsmeldingen
April: Årsmøte
Maj: Kvistinnsamling for ale medlemmer.
Oktober: Skrotinnsamling for velets medlemmer.
1. advent: Tenning av juletre ved minnestøtten