Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
CISV ASKER OG BÆRUM LOKALLAG
 
 915 22 871

 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Trulsrudlia 8c/o Philip Van De Velde
1350 Lommedalen
 
Om CISV ASKER OG BÆRUM LOKALLAG:
leder: Philip Van De Velde

CISV er en internasjonal, fredsutdannende organisasjon etablert i over 60 land i samtlige verdens deler. CISV arbeider hoved saklig med barn og ungdom fra 11 år og oppover. Vi søker å bidra til at deltakerne på våre aktiviteter utvik ler seg til ansvarsfulle og fordomsfrie verdens­borgere. Dette gjør vi ved å tilby dem en personlig opplevelse med tverr kulturell kommunikasjon og samarbeid lokalt, nasjonalt og inter­nasjonalt. For å oppnå dette arrangerer vi leirer og utvekslinger av ulik art. Organisasjonen er religiøst og politisk uavhengig, og arbeidet vårt gjøres på frivillig, ulønnet basis. I Norge heter organisasjonen CISV Norge. «Barna er nøkkelen til fred»

I CISV mener vi at arbeidet mot en fredeligere verden må starte med barna. De har i liten grad rukket å bli påvirket av fordommer og er åpne for nye impulser. Derfor kan de lettere gjøre seg nytte av et tverr kulturelt møte.

CISV ble grunn lagt i 1951, og CISV Norge har vært med siden star­ten. Siden den første barneleiren ble arrangert for over femti år siden har mer enn 150.000 personer fra nesten 100 ulike land deltatt i CISVs internasjonale aktiviteter. 
 
Aktiviteter i CISV ASKER OG BÆRUM LOKALLAG:
 Mosaic
Mosaic er for deg som ønsker å arbeide med fredsutdanning på lokalt plan. For deg som ser behovene som finnes i ditt nærområde, og ser at CISV kan utgjøre en forskjell der.

Barneleir
Gjennom en blanding av fredsutdannings-, kulturelle, og sportsaktiviteter får deltakerne anledning til å lære hverandre å kjenne, og erfare samarbeid og sameksistens på tvers av kulturelle grenser.

Interchange
CISV sin gruppeutveksling for ungdom. Opplev å bli kjent med en annen kultur gjennom å bo hjemme hos en vertsvenn på din egen alder og å ha vertsvennen din boende hos deg på gjenbesøk.

Summer Camp
På en Summer Camp legges det opp til at ungdommene selv tar mer ansvar for planleggingeng og gjennomføringen av aktivitetene. Gjennom diskusjoner og aktiviteter fokuserer hver Summer Camp på et spesielt tema.

Seminarleir
En seminarleir blir nesten fullt og helt styrt av ungdommene selv, i tråd med organisasjonens og deltakernes egne vedtatte regler. Her fokuseres det på å danne seg meninger og lære om andres synspunkt på individuelle, internasjonale og flerkulturelle tema, målet er likevel positiv konflikthåndteringe.

Youth Meeting
Disse korte, regionale og temabaserte leirene gir ungdom en mulighet til å utforske viktige interkulturelle tema.

IPP (International People`s Project)
Et internasjonalt temabasert prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon.
Go out, Find out, Help out!