Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
EPILEPSIFORENINGEN I ASKER OG BÆRUM
 
 918 82 446

 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Fossumhavene 48
1359 Eiksmarka
 
Om EPILEPSIFORENINGEN I ASKER OG BÆRUM:
 Norsk epilepsiforbund er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte.

Om lag 40.000 personer i Norge har epilepsi. Mange opplever at de største problemene er knyttet til negative holdninger fra omgivelsene. Økt kunnskap om epilepsi er det beste redskapet i kampen mot fordommer og negative holdninger.

Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi. NEF har ca. 5500 medlemmer, 35 lokalforeninger og 6 fylkeslag. NEFs målsetting er å spre saklig informasjon om epilepsi og fremme tiltak som støtter opp om mennesker med epilepsi. H.K.H. Prinsesse Märtha Louise er forbundets høye beskytter.

Ungdomsarbeidet er organisert i Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU), som har egne grupper rundt om i hele landet. Hovedmedlem under fylte 26 år blir automatisk medlem i NEFU.
 
 
Aktiviteter i EPILEPSIFORENINGEN I ASKER OG BÆRUM:
 Norsk epilesiforbund (NEF) tar sikte på å
  • Være rådgiver for mennesker med epilepsi
  • Arbeide kontinuerlig overfor sentrale og lokale myndigheter for å bedre tilbudene til mennesker med epilepsi
  • Informere om epilepsi
  • Utgi brosjyrer, tidsskrifter og bøker som sprer kunnskap om epilepsi
  • Gi kurstilbud til medlemmer som gir økt kunnskap om epilepsi
  • Danne selvhjelpsgrupper
  • Støtte epilepsiforskning i Norge