Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
HØVIK VERK SKOLEKORPS
 
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Fjordveien
1363 Høvik
Postadresse:
Postboks 230
1322 Høvik
 
Om HØVIK VERK SKOLEKORPS:
Høvik Verk Skolekorps er et av Bærums eldste korps. Korpset ble stiftet i 1918 og feiret i 2004 sitt 85 års jubileum. Kort om korpsets historie finner du her.

Korpset er inndelt i følgende grupper:

Aspiranter

Det er veldig mange barn som har lyst til å begynne i skolekorpset og lære å spille et instrument. Når vi holder skolekonsert på våren pleier over halvparten av elevene i på 2. klassetrinn og melde sin interesse. Og vi håper mange av dem får lov til å prøve seg…

De fleste begynner som aspirant den høsten de begynner på 3. klassetrinn, men det er også noen som venter til året etterpå.

Alle som begynner som aspirant i Høvik Verk Skolekorps får låne instrument og får tildelt instruktør til individuell undervisning. Den første tiden går med på å bli kjent med instrumentet og lære noter. I tillegg til individuelle spilletimer lærer de å spille sammen med de andre aspirantene.

Aspirantene følges opp av en egen aspirantleder som rekrutteres blant foreldrene til denne gruppen musikanter.

Juniorkorps

Etter man har spilt i korpset som aspirant i ett år går man over i Juniorkorpset. Da begynner man å bli trygg på instrumentet sitt og har lært å spille sammen med de andre.

Juniorkorpset er delt inn i to grupper; Juniorkorps 1 er de som har spilt i ett år og Juniorkorps 2 er de som har spilt i to år og denne gruppen øver delvis sammen med Hovedkorpset.

På våren øver juniorkorpsene litt sammen med hovedkorpset slik at de er klare til å være med å spille i 17. mai toget.
Juniorkorps 1 har samspill 1 time i uken.
Juniorkorps 2 har samspill 2 timer i uken hvorav 1 time sammen med Hovedkorpset.

Hovedkorpset

Her er de som har spilt i korpset i mer enn 2 år. De fleste vil derfor være mellom 10 og 18 år i denne gruppen. Man kan spille i skolekorps til man går ut av videregående skole og vi er stolte over at vi i mange år har klart å holde på noen av de eldste helt til de går av men pensjon. Hovedkorpset har egen dirigent og administreres i tillegg av korpsledere. Hovedkorpset har samspill 2 timer hver onsdag.
Storbandet

Er et tilbud til de eldste i korpset. De som har lyst kan være med å spille i storbandet fra den høsten de begynner i 7. klasse. I storbandet spiller de musikk som den svinger skikkelig av og det er et godt miljø for ungdommen i korpset. Storbandet har øvelser annenhver onsdag rett etter hovedkorpsøvelsen. Storbandet har egen dirigent.