Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
KIWANIS CLUB BYRGIN
 
 974 24 875

 67 54 90 66
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Hans Øverlandsvei 29
1363 Høvik
 
Om KIWANIS CLUB BYRGIN:
KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge
KIWANIS er en serviceorganisasjon med ca 586 000 aktive kvinner, menn, barn og unge
KIWANIS International arbeider i mer enn 80 land med hovedkvarter i Indianapolis, Indiana
KIWANIS har ca 16 000 klubber (herav 8 600 klubber for voksne) i 5 regioner, oppdelt i 50 distrikter
KIWANIS er partipolitisk og religiøst nøytral
KIWANIS består av mennesker som ønsker å hjelpe og støtte svake grupper i samfunnet
KIWANIS prioriterer "BARN FØRST OG FREMST", men støtter også funksjonshemmede og eldre
KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner
KIWANIS holder regelmessige klubbmøter med foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk med mer.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.
 
 
Aktiviteter i KIWANIS CLUB BYRGIN:
 

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune
av ulike grunner
ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.
Kiwanis prioriterer sin innsats slik;

KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge, spesielt funksjonshemmede
KIWANIS samarbeider med og assisterer eldre som er alene eller ved syke/aldershjem
KIWANIS hjelper spesielt trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt
KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid.


I korthet, Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst
mulig grad
ha en meningsfylt tilværelse