Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
MORBUS ADDISON FORENING AKERSHUS FYLKESLAG
 
 63 81 07 73
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Basaltveien 51
1359 Eiksmarka
 
Om MORBUS ADDISON FORENING AKERSHUS FYLKESLAG:
kontaktperson: Ellen Myrhaug

Morbus Addison Forening ble stiftet 11. august 1989 og har som formål:

Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene:

morbus addison
cushing
hypofysesvikt
akromegali
adrenogenitalt syndrom (AGS)
Arbeide for en samfunnsmessig likestilling og deltagelse for funksjonshemmede. Motarbeide alle former for diskriminering av funksjonshemmede og
kreve anerkjennelse av alle menneskers likeverd, likerett og like muligheter.
Utøve likemannsarbeid blant foreningens medlemmer.
Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)
Alle som har morbus addison, cushing sykdom, hypofysesvikt, akromegali og AGS kan bli medlem av MAF. Det er mulig for alle å bli støttemedlem av foreningen.

Antall medlemmer kan variere litt over tid. For tiden har foreningen ca. 750 medlemmer.

Nye medlemmer får en velkomstpakke fra MAF. Medlemsbladet Barken kommer ut tre ganger pr år. Medlemsbladet inneholder informasjon om diagnosene og hvordan
enkeltpersoner tilpasser seg en ny livssituasjon. Bladet inneholder også annonser om aktiviteter sentralt og i fylkeslag.

MAF driver likemannsarbeid. En likemann har selv en av diagnosene og har skaffet seg god kunnskap om det å leve med sykdom. Alle medlemmer kan ringe en likeperson.

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert annet år. Landsmøtet velger landsstyret. Landsstyret administrerer og leder MAF mellom landsmøtene.
Styret møtes fire til seks ganger pr. år.

Det finnes fylkeslag eller fylkeskontakter i nesten alle fylker. Fylkeslagene arrangerer lokale samlinger og møter. Det er positivt om nye medlemmer deltar i disse lokale
samlingene. Du er velkommen til å delta.