Natur, miljø og friluftsliv Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
 943 67 742

 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Gamle Ringeriksvei 208
1356 Bekkestua
 
Om NORSK IRSKSETTERKLUBB:
kontaktperson: Ina Killingrød Greve

Norsk Irsksetterklubb (NISK) ble stiftet 16. juni i 1917 og er en landsdekkende - og ideell norsk spesialklubb for irsksetter - og rød-hvit irsksetter.

I de senere årene har klubben  hatt en ”eventyrlig” utvikling med mange gode jakthunder samt flere NM og Derby-vinnere. Dette takket være målrettet avlsarbeide, dyktige oppdrettere og ikke minst mange idealister som bruker irsksetteren som en jakt - og prøvehund. 
Klubbens formål fremgår av egne vedtekter og har som hovedfokus å utvikle rasen som en fullbefaren og sunn jakthund. Dette oppnås ved å veilede og støtte oppdrettere og enkeltpersoner i et målrettet avlsarbeide. Objektive resultater fra fuglehundprøver, utstillinger og helsetester er svært viktige faktorer som innvirker på dette svært viktige avlsarbeidet. 
I 2006 var det 1457 betalende medlemmer i NISK. Klubbens øverste organ er Generalforsamlingen. Den legger premissene for hvilke kjerneaktiviteter styret, avdelinger og distrikt skal utføre for å utvikle irsksetter og rød-hvit irsksetter. Klubbens avdelinger og samarbeidende klubber arrangerer dressurkurs, treningssamlinger, fuglehundprøver og utstillinger. De spiller en svært viktig rolle i fremme av et godt sosialt miljø blant medlemmene. 
Klubbens landsdekkende organer er avdelinger og distrikt. Avdelingene er organisert slik: • 
• Avdeling 1: Oslo/Akershus/Østfold 
• Avdeling 2: Buskerud/Telemark/Vestfold
• Avdeling 3: Hedmark/Oppland
• Avdeling 4: Sørlandet
• Avdeling 5: Hordaland
• Avdeling 7: Trøndelag. Avdelingens styre er supplert med egne distriktskontakter i Østerdalen og Namdalen. 
• Avdeling 9: Troms (inkl Nord-Hålogaland) 
I de deler av landet som ikke har egne avdelinger utøves aktivitetene gjennom samarbeidende distriktsklubber. Her har NISKs egne distriktsrepresentanter en svært viktig rolle i å støtte og veilede våre medlemmer med aktiviteter og informasjon. 
Våre distriktsrepresentanter er lokalisert i Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland (Sør-Hologaland) og Finnmark. Det er dessuten en egen kontaktperson for rød-hvit Irsksetter. 
Styret består av 6 tillitsvalgte og velges årlig på Generalforsamlingen. 
Klubbens styre består av følgende funksjoner: leder, nestleder, leder av avlsrådet, fuglehundprøver og trening, utstilling og forretningsfører. Klubben dessuten flere viktige servicefunksjoner. Sekretæren yter medlemsservice og støtter driften av styret, avdelinger. 
På et annet nettsted på denne siden vil du finne en oppdatert oversikt over navn på aktuelle tillitsvalgte og kontaktpersoner med adresse og telefonnummer. 
Fra tid til annen mottar NISK henvendelser fra fortvilte personer som har anskaffet seg irsksettervalp uten å få valpens registreringsbevis fra oppdretter. Som oftest er dette useriøse oppdrettere som driver avl med udokumenterte kombinasjoner. Flere opererer med flotte hjemmesider og seiler under falskt flagg med NISK sin logo uten at de er medlemmer av klubben. Dersom du vurderer å anskaffe deg irsksetter, vil du finne mye faktainformasjon om rasen på denne hjemmesiden. Våre tillitsvalgte vil gjerne hjelpe deg med ytterligere informasjon og råd om å anskaffe deg irsksetter. 
De senere års glimrende resultater viser at dette arbeidet har vært en viktig kvalitetssikring for klubben og de valg valpekjøperne har gjort. 
Som nevnt i innledningen har irsksetteren hatt en ”eventyrlig” utvikling med mange gode jakthunder samt flere NM og Derby-vinnere. Her er det viktig at vi ikke sovner hen og slår seg til tåls med denne suksessen. Her må hver i sær arbeide hardt og systematisk. 
Som irsksettereier vil ditt medlemskap i NISK være til stor hjelp i videre utvikling av rasen. Du vil møte mange dyktige ildsjeler som vil hjelpe deg med råd, dressur og trening av din irsksetter. Da vil du få en fullbefaren jakthund og en kjær følgesvenn som du vil gi deg mye glede i et sunt friluftsliv. 
Du vil som medlem av NISK få et direkte medlemskap i Norsk Kennel Klub (NKK)
Velkommen til Norsk Irsksetterklubb!
Per Hallås Gullmerkebærer, Norsk Irsksetterklubb