Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
SKUI JUNIORKORPS
 
 hjemmeside

 e-post
 

1314 Vøyengena
 
Om SKUI JUNIORKORPS:
Korpset startet i 1917 som et brassband. Dvs. at korpset bestod av kun messingblåsere i tillegg til slagverk. I en kortere periode på 70-tallet har både klarinetter og saksofoner vært innom korpsets besetning. Nå har korpset funnet tilbake til røttene og er et såkalt brassband.

Antall medlemmer i hovedkorpset har de siste årene ligget mellom 20-32.

Rekruttering
Korpset rekrutterer aspiranter fra Emma Hjorth - og Skui skole. De "gamle" aspirantene er med på vervekonserter på de to skolene. Aspirantene begynner vanligvis den høsten de starter i 3. klasse.
 
 
Aktiviteter i SKUI JUNIORKORPS:
Øvelser
Både korpset og aspirantene har øvelse på onsdager på Skui skole. Alle musikantene har også individuell undervisning via Bærum musikkskole.

Seminarer
Etter sommerferien starter øvelsene opp igjen i slutten av august. Noe av det første som skjer er et "kick-off-seminar" for å komme igang med en ny sesong. I de siste årene har dette seminaret vært arrangert annet hvert år som et hjemmeseminar på Skui skole og et seminar hvor vi reiser til et egnet sted. Daftö i Sverige har flere ganger vært vertskap for våre borteseminarer.  

I januar har vi i mange år hatt seminar på Tyriheim. Her har både hovedkorps og aspiranter hatt besøk av dyktige instruktører.   

Konkurranser
Akershusmesterskapet blir avhold i Lørenskog hvert år i mars.  Skui Juniorkorps har deltatt 7 ganger og stiller i 3. divisjon skolekorps/brass.  I 1999 vant vi Akershusmesterskapet for 3.divisjon skolekorps.  I 2010 vant korpset divisjon Skolekorps Brrass med 90 poeng og 1. ærespris. Akershusmesterskapet har blitt en årlig begivenhet for Skui Juniorkorps.

Norgesmesterskapet henger en god del høyere og deltakelse her blir derfor noe sjeldnere. NM arrangeres i Stavanger. Skui Junirokorps har deltatt 2 ganger. I 1999 tok korpset en 3.plass i 3.divisjon og i 2009 ble korpset nr. 9 av 14 korps.

Turer
I juni hver sommer drar korpset på sommertur. Enkelte år går turene innenlands, andre år reiser vi til utlandet. I 2007 feiret korpset 90-årsjubileum. Turen gikk da til solfylte Portugal.

Loppemarked
Loppemarkedet blir avhold hvert år i september. Dette er korpsets viktigste inntekstkilde. 

17.mai
Tidlig om morgenen starter vi med spilling rundt om i distriktet. Etter flaggheising ved Skui skole bærer det av sted til barnetoget ved Emma Hjorth skole. Senere leder korpset an toget fra Vøyenenga til Skui skole.

Spilleoppdrag
Korpset stiller opp på små og store begivenheter i nærmiljøet. Om Emma Hjort skole feirer 10-årsjubileum eller ny E16 skal åpnes, stiller korpset opp. Vi kan også leies inn for å spille på jubiléer og andre store dager for folk og næringsliv.

En god tradisjon er at korpset stiller opp og spiller for korpsets konfirmanter på konfirmasjonsdagen.

Konserter
Hvert år i desember arrangerer korpset julekonsert i Bryn kirke. Da inviterer vi andre musikkrefter i nærmiljøet til å delta. Skui Brass Band og det nå nedlagte koret Isi River Singers, har vært faste innslag på konsertene.

Ellers vil korpset avholde minst en større konsert i løpet av sesongen, enten alene eller sammen med andre.