Natur, miljø og friluftsliv Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ
 
 486 07 948

 67 10 22 60
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk
 
Om STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ:
kontaktperson: Finn Grimsgaard

Studieforbundet natur og miljø er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene til rette for kurs og studiearbeid sentralt og lokalt.

Studieforbundet administrerer og formidler statstilskudd til kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle rutiner som må følges, hvis man skal ha tilskudd etterVoksenopplæringsloven.

Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på studiearbeidet. Studieforbundet godkjenner allestudieplaner som skal brukes.

"Studieringen"

"Studieringen" er et velkjent begrep innen voksenopplæring i Norge. En studiering er noe annet enn en liten skoleklasse. Det er ingen lærer i studieringen, alle er i prinsippet elever eller deltakere. Alle har ansvar for å hjelpe hverandre med å søke kunnskap og informasjon.

Opplæringsformen er effektiv, bl.a. fordi den formes av deltakerne og får det innholdet som deltakerne selv ønsker. Arbeidsformen gir alle mulighet til å delta, påvirke og beslutte. Dette representerer verdifull erfaring for deltakerne og kan skape positive ringvirkninger på mange plan.

Studieringen er en opplæringsform som koster lite, aktiviserer deltakerne og gir god læringseffekt. Det må ikke være for mange deltakere i en studiering. Fra et pedagogisk synspunkt vil 6-8 personer være en passende gruppestørrelse. Overstiger antallet 12 personer, bør gruppen deles i to studieringer.