Velforeninger Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Blommenholm Vel
 
 67 54 56 36
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Postboks 180
1300 Sandvika
 
Om Blommenholm Vel:

Blommenholm Vel ble stiftet 25.09.1911 og omfatter i hovedsak alle eiendommer som er utskilt fra Gårdsnummer 9 Blommenholm.

Området grenser i vest tvers over Sandviksåsen til Sandvika Vel, i nord til Engervannet, Øverlandselva og Engerjordet, i øst til Stasjonsveien og i syd til Oslofjorden.

 
 
Aktiviteter i Blommenholm Vel:

Arbeidsoppgaver: Vellet er beboernes kontaktledd i felles saker overfor Bærum kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre instanser. Problemer mellom naboer tar vi vanligvis ikke opp, men dersom en stor gruppe medlemmer henvender seg til Vellet, vil vi søke å løse saken til beste for alle parter. Vi har et godt samarbeid med Bærum kommune.

Våre viktigste arbeidsoppgaver er disse:

  1. Innsamling av kvist og annet hageavfall. Bråtebrenning er forbudt i Bærum, og Blommenholm Vel sørger derfor for en innsamling av kvist og løv hver vår.
  2. Gruskasser. Vellet eier 22 gruskasser som er plassert på strategiske steder i vårt område. Kassene fylles opp hver høst og i tillegg ved behov i løpet av vinteren.
  3. Utbygging av jernbanen og E-18. Vellet følger nøye med i utviklingen. For jernbanen bygges nå nytt dobbeltspor i tunnel. Arbeidet tar 4 år og skal være avsluttet i august 2011. Vi arbeider også for at ny E-18 skal komme i tunnel.
  4. Økt sikkerhet på lokalveiene. Vellet er svært optatt av å få øket sikerheten på lokalveiene, spesielt for skolebarn fra og til Blommenholm skole. Det arbeides blant annet med å få bygget en ny passasje for fotgjengere under jernbanelinjen ved skolen.