Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Norges Epilepsiforbund A&B
 
 95732978

 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Norges Epilepsiforbund A&B:
Kontaktperson: Carl Rieber Mohn

Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon for mennesker
med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte. Om lag 45.000
personer i Norge har epilepsi. Mange opplever at de største problemene
er knyttet til negative holdninger fra omgivelsene. Økt kunnskap
om epilepsi er det beste redskapet i kampen mot fordommer og
negative holdninger.

Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon for mennesker
med epilepsi. NEF har ca. 5500 medlemmer, ca 30 lokalforeninger
og fylkeslag. NEFs målsetting er å spre saklig informasjon om
epilepsi og fremme tiltak som støtter opp om mennesker med epilepsi.
Prinsesse Märtha Louise er forbundets høye beskytter.

Ungdomsarbeidet er organisert i Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU),
som har egne grupper rundt om i hele landet. Hovedmedlem under fylte
30år blir automatisk medlem i NEFU.

NEF ble stiftet 16. mars  1974


 
 
Aktiviteter i Norges Epilepsiforbund A&B:
  • Være rådgiver for mennesker med epilepsi
  • Arbeide kontinuerlig overfor sentrale og lokale myndigheter for å bedre
    tilbudene til mennesker med epilepsi
  • Informere om epilepsi
  • Utgi brosjyrer, tidsskrifter og bøker som sprer kunnskap om epilepsi
  • Gi kurstilbud til medlemmer som gir økt kunnskap om epilepsi
  • Danne selvhjelpsgrupper
  • Støtte epilepsiforskning i Norge