Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærums Verk Rotary Klubb
 
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Lommedalen og Bærums Verk eldresenter Skolegata 10/12
1350 Lommedalen
 
Om Bærums Verk Rotary Klubb:
Rotary Klubb for Bærum Verk - møtedag torsdag kl 18:15 til 19:30Hvem er vi?

Klubbens medlemmer er voksne kvinner og menn fra et bredt tverrsnitt av den virksomhet som foregår innen det norske samfunn.

Hva vil vi? 
Klubbens hovedmål  er å gagne andre i et fellesskap som gir grunnlag for verdifull virksomhet; og spesielt å oppmuntre og arbeide for:

 • å lære våre medmennesker å kjenne som grunnlag for fellesskap og felles innsats.

 • å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og vektlegge verdien av hver enkelt rotarianers yrkesliv som grunnlag for samfunnsmessig innsats.

 • å søke og virkeliggjøre Rotary's idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

 • å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

Hensikt

Denne del gir utfyllende informasjon om klubbens interne ordning og aktiviteter. Den er et supplement til Norsk Rotary håndbok og matrikkel. Målgruppen er nye medlemmer og andre interesserte.

Forankring

Bærums Verk Rotaryklubb (klubb nr 27565)  inngår i Rotarydistrikt 2310 og er medlem av Rotary International. Charterdatoen er 9 oktober 1990.

Mål

Klubbens hovedmål  er å gagne andre i et fellesskap som gir grunnlag for verdifull virksomhet; og spesielt å oppmuntre og arbeide for:

 • å lære våre medmennesker å kjenne som grunnlag for fellesskap og felles innsats

 • å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og vektlegge verdien av hver enkelt rotarianers yrkesliv som grunnlag for samfunnsmessig innsats

 • å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere

 • å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

Grunnprinsipper

Organisasjonen bygger på 3 viktige grunnprinsipper:

 • rotasjonsprinsippet - innebærer at en i allminnelighet ikke sitter mer enn 1 år i et verv

 • klassifikasjonsprinsippet  - bygger på ønsket om at klubben får en sammensetning som reflekterer det samfunn den skal leve og virke i

 • møteplikten  - innebærer at klubben er pliktig å arrangere ukentlige møter og at det er regler om møteplikt.