Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Kolsås Rotary Klubb
 
 hjemmeside

 
Besøksadresse:
Wøyen Gård
 
Om Kolsås Rotary Klubb:
Rotary Klubb for Kolsås - møtedag tirsdag kl 18:30 til kl 19:30

Kolsås Rotary Klubb er én av de vel 31.000 rotaryklubber som har sitt virke i 166 land verden rundt. Rotary – med sine 1,2 millioner medlemmer - er en organisasjon for kvinner og menn med bred yrkesmessig bakgrunn, og som representerer sine yrker på et høyt faglig nivå.

Rotarys formål er å gagne andre gjennom å lære våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og ved å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

Kolsås Rotary Klubb har sitt virkeområde på historisk og ikke minst geologisk grunn. Det er hit Kolsås geologistudenter og hobbygeologer valfarter.

Marine leirterrasser danner grunnen over den store åpne (tidligere) dyrkede hovedbygden; Vestre Bærum, hvor den gamle herregård Wøyen ligger mellom elvene Lomma og Isielva. Vestre Bærum er en gammel bygd; navnene hører til de tidligste som er gitt av folk med nordisk språk iallfall. Wøyen (Vøyen) er gården (eller jordet) ved vadet. Bryn er gården ved brua; samme endelse (vin) har rekken av gårder oppe på Tanum-avsatsen: Ringi, Stovi, Horni, Skui, videre Isi, Økri, Grini.

Selve navnet Tanum er også eldgammelt: Tunheim

På kantene av Kolsåsmassivet finnes en del bygdeborger hvor bøndene i gammel tid søkte tilflukt mot røvere og krigsmenn. Hit drev bøndene både folk og fe når ufred truet. Bygdeborgene lå/ligger på kanten av et stup og gjerne med et trangt skar som eneste tilkomstvei. Dermed hadde de bare en side å forsvare. Bygdeborgene er ikke restaurert. Kanskje en oppgave for Kolsås RK eller alle Bærumsklubbene i fellesskap?