Idrett Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG
 
 hjemmeside

 
Besøksadresse:
Dælimosen 52
1359 Eiksmarka
Postadresse:
Postboks 21
 
Om ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG:

 
 
Aktiviteter i ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG:

Bærums Skytterlag består av flere kategorier medlemmer. Dette gjenspeiler selvfølgelig våre aktiviteter, men fordi vi er tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen så driver laget etter de formålsparagrafer som DFS setter. Dette medfører at våre aktiviteter er som følger (aktiviteter som nevnt under gjelder selvfølgelig alle aldersgrupper):

 
Baneskyting

Bærums Skytterlag har tilgang til 2 baner for grovkaliber skyting med rifle på Løvenskioldbanen

På 100m har vi baneskyting for store og små med både fin -og grovkaliber. Denne banen benyttes som "introduksjonsbane" for nye skyttere fra 10 år og oppover, konkurrerende veteraner, jegere som skal avlegge sine obligatoriske 30 treningsskudd + skyteprøve og utprøving av nytt utstyr. I tillegg er det noen av de konkurrerende seniorene som finpusser teknikken ved hjelp av trening med finkalibervåpen. 

På 200m banen trener senior skytterne, enten de er aktive utøvere eller ikke. Blant de aktive er en hard kjerne med konkurrerende skyttere som reiser rundt på i gjennomsnitt 30-40 åpne/lukkede stevner i løpet av sesongen. Men om du ønsker bare å trene for egen glede og nytte så er du hjertelig velkommen til det. På grunn av at elektronikken både koster og tar tid å vedlikeholde stiller vi bare to krav til bruk: 
1. Det skal kun brukes helmantelet ammunisjon. 2. Våpenet må være noenlunde innskutt på forhånd, ellers er det lett å skyte i stykker utstyret.

 
Feltskyting

Feltskyting er en spennende og morsom gren. Her forener man både ferdigheter som jaktskytter og som baneskytter. Feltskyting er kort beskrevet en gren hvor man skyter på forskjellige type figurer på både kjente og ukjente avstander (100 - 600m). Figurene er ofte asymmetrisk formet, noe som gjør det hele mer spennende. I tillegg så er standplassen(e) gjerne i friluft på upreparert terreng. Innenfor DFS arrangeres konkurranser i feltskyting hvor man går gjennom en løype der det er anlagt 3-5 standplasser. Her skal det skytes 6 skudd i liggende eller knestående stilling på skytetid(er) 50-60 sekunder (som regel). Skytterens ferdigheter settes på prøve gjennom bedømmelse av lys, vind og avstand. Dette er en aktivitet som anbefales da den gir mye spenning og moro, i tillegg til at ferdighetene settes kraftig på prøve.

 
Stangskyting

Oppkalt etter Oberst Stang, som innstiftet denne øvelsen. Dette er en av to hurtigdisipliner innenfor DFS. Her skal det skytes på 2 forskjellige mål, det ene på avstand ca. 100-170m det andre på ca. 200-280m. Skytetid er 25 sek. Innenfor denne tiden er det om å gjøre å skyte flest mulig skudd, med treff i figuren. Det skytes først på det korte målet, deretter på det lange, og det er 25 sek. skytetid hver gang. Antall treff blir lagt sammen. Ved lik poengsum rangeres antall treff i det lange holdet foran det korte. De aller raskeste klarer opp mot 14-16 treff på hvert mål. Dette er en av de mest populære øvelsene som trekker ett stort publikum på Landsskytterstevnet, og som vises på TV under finalehelgen på samme arrangement.

 
Felthurtig

Populært kalt "stuper'n". Skytteren skal på kortest mulig tid treffe/legge ned 3 figurer på varierende avstand fra ca. 100-250m. Man har ikke lov til å skyte på fig. 2 før man har truffet fig. 1 etc. Det er kun lov til å benytte 6 skudd for øvelsen. Man starter stående med "ved foten gevær". Når startskuddet går kaster man seg ned mot fig. 1. Deretter skal man vende inntil 90 grader mot fig. 2 deretter halvveis tilbake til fig. 3, som også har lengst avstand fra skytteren. De aller raskeste bruker under 8 sek. på hele operasjonen. Dette er også en av de populære øvelsene som trekker ett stort publikum på Landsskytterstevnet, og vises gjerne på TV under finalehelgen på samme arrangement. 

På grunn av forbudet mot selvanvisere på Løvenskioldbanen, så er det relativt sjelden vi arrangerer hurtigdisiplinene, da dette må gjøres manuelt med pappskiver.

 
Skogsløp & Skifelt

Dette er øvelser som minner endel om skiskyting. Forskjellen er at det skytes på feltfigurer, og på forskjellige avstander på 100m og mer. Av naturlige årsaker så er det ikke så mange slike arrangementer på Østlandet hvert år, men samlagets regi arrangeres det skogsløp (barmarkskonkurranse) hvert år slik at man kan ha anledning til å ta forsvarsmerket.

 
Finkaliber

Bærums Skytterlag disponerer skytebanen (15m) på Gommerud skole 2 dager i uken i vinterhalvåret. Her skytes med kaliber 22 mot 5-blinket ringskive, feltfigurer eller dyrefigurer. 

Det er også anledning til å delta på såkalt korrespondanse konkurranse. Da får man tilsendt ett skivesett pr. deltagende skytter fra arrangerende lag. Disse skytes på i henhold til den instruks arrangør setter. Deretter sendes skivene i retur for dømming. Resultatlisten blir tilsendt senere i sesongen sammen med eventuelle premier. 

Fra og med 2002 har laget, ved juleavslutningen, starte opp igjen en gammel tradisjon med julepakke skyting. Dette er en uhøytidelig konkurranse mellom medlemmene som foregår på siste treningskveld før jul. 

Ellers er det anledning til å skyte med kal. 22 på 100 meter banen om sommeren. Det er flere senior skyttere som bruker dette som presisjonstrening i konkurranse perioden.