Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
HAUG MUSIKKORPS
 
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Haugtunv 1-3
1356 Bekkestua
Postadresse:
Nedre Ringvoll 10 B
1339 Vøyenenga
 
Om HAUG MUSIKKORPS:
Haug musikkorps ble etablert i 1984 med målsetting: "å vekke interesse for musikk, samt medvirke til et godt kameratskap og sundt fritidsmiljø", og er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov (les mennesker med en psykisk funksjonshemming)og åpent for alle som ønsker å spille i korps.
Korpset er frittstående og medlem av Norges musikkorpsforbund.
Kriterier for å spille i korpset er følgende:
· Lyst til å spille i korpset
· Evne til å sitte rolig å følge instruksjon / korpsøvelsen.
· Mulighet til å komme seg til øvelser/ konserter/ arrangementer.
Ved starten i 1984 var det 35 musikanter, og i alt har ca. 60 vært musikanter i korpset.
I dag teller det en hoveddirigent, 2 hjelpedirigenter. 2 støttespiller samt 15 musikanter.
Korpsets har sitt eget system for dirigering etter håndtegn utviklet til korpset uten at musikantene (på mange ulike funksjonsnivåer) trenger å lære noter, med kun må følge dirigentens anvisninger.
Instrumentene, som korpset sette til rådighet, tilpasses den enkelte musikants behov.
Nevnes må også det sosiale samholdet som har sveiset musikantene sammen til en flott kameratgjeng. Flere av musikantene har vært med fra starten.
Etter hvert ble etablert et begrep som: støttespiller. Ved å få inn støttespillere hevet det musikalske nivå seg betydelig i korpset og disiplinen og ferdighetene til støttespillerne ble noe "å strekke seg etter" for våre musikanter. Dette er en omvendt intrigering vi har god erfaring med.
Flere av støttespillerne har også fungert som hjelpedirigenter i korpset i perioder.
Korpset har vært brukt som praksissted av Norges musikkhøgskole.
Musikalsk framstår Haug musikkorps med en klar korpsprofil, og har opp gjennom årene vært godt synlig i lokalmiljøet med årvisse flere kirkekonserter, konserter sammen med andre ensembler, julemesser, festivaler, representasjon, jubileumsarrangementer o.l.. All musikk som korpset spiller er arrangert for dette korpset og tar utgangspunkt i dagsaktuell musikk og tradisjonell korpslitteratur.
Det pedagogiske systemet er utgitt i heftet: Kom – bli med.