Kultur Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Asker og Bærum Historielag
 
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
c/o Frøydis Bryhn Ross, N Båstadsvei 40
1387 Asker
 
Om Asker og Bærum Historielag:

Asker og Bærum Historielag ble stiftet på Løkke restaurant i Sandvika 13. oktober 1952. Initiativtaker til et historielag i Asker og Bærum var Hans Chr. Mamen. På det konstituerende møtet ble lagets lover vedtatt med § 1 som slår fast at lagets overordnede mål er å verne om kulturminnene i de to bygder og spre kunnskap om bygdenes fortid. Etter dette overordnede målet er Asker og Bærum Historielag blitt ledet siden starten i 1952.

Styret setter sammen et program som sendes medlemmene hvert halvår. Det arrangeres foredragsmøter som er åpne for alle. Foredragene har tema knyttet til vår lokalhistorie eller er av mer generell kulturhistoriske interesse. Det arrangeres turer i vårt nærmiljø, til nabokommuner, til steder som er av spesiell historisk interesse både i innland og utland. Av større arrangementer kan nevnes tur til York , Isle of Man, "Det norske Båhuslen".

Historielaget utgir årbok og har vært utgiver av bøker med lokalhistorisk stoff. Bøker om Vestmarka og kalkproduksjonen i bygdene er noen av temaene som Historielaget har utgitt. Historielaget deltok i utgivelsen av trebindsverket om Asker og Bærums historie som kom ut i 1980/82, og er oppdragsgiver for Heggedals historie som er under arbeid.

Historielaget har i de senere år engasjert seg i den kulturelle skolesekken og samarbeider med skoleetaten om flere kulturtilbud til skolebarn. Her kan nevnes undervisning om kalkproduksjonen - på Asker museum, om industristedet Høvik verk, kulturstier på Drengsrud med veianlegg og kulturlandskap som tema, Pilgrimsleden med start fra Haslum kirke, og formidling av lokalhistorie til ansatte i skole- og barnehageetaten. En ny kultursti i Vinnulstadområdet er under planlegging.

Historielaget har ett æresmedlem. Harald Kolstad.