Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Impande Gamalahke Foundation Norway
 
 hjemmeside

 
 
Om Impande Gamalahke Foundation Norway:

STIFTELSEN

Gamalakhe Development Center Stiftelse, GDCS, ble opprettet pr. 01.01.2009. Stiftelsen viderefører det arbeidet som Gamalakhe Development Center Støtteforening formelt har drevet siden 2007, og uformelt siden 2005.

Stiftelsens formål er å:
  • bidra, kompetansemessig og økonomisk, til at Gamalakhe Development Center, GDC, KvaZulu-Natal skal være i stand til å levere utviklingsprogram og tjenester til befolkningen i Gamalakhe Township og omliggende distrikter,
  • bidra til utvikling av vennskapsbånd og kulturutveksling på tvers av nasjonale, rasemassige og andre grenser, og bidra til institusjonsutvikling av og mellom skoler og Non Governmental Organizations, dvs NGOer i Norge og KvaZulu Natal.

Den norske stiftelsen er en drivende kraft i utviklingen av senteret i Gamalakhe. For å sikre varig utvikling har vi fokus på:
  • Opplæring
  • Ansvarliggjøring og
  • Etablering av gode rutiner.

I forståelse med, og til dels etter initiativ fra, senterets lokale styre er det opprettet barnehage for 40 barn i alderen 2 til 4 år og det er etablert et halvårlig syopplæringskurs for jenter som ikke har fullført videregående skole. Flere områder med brakk jord i nærområdet er opparbeidet som grønnskhager, og de som er engasjert i dette arbeidet får jord¬bruks¬opplæring. Flere skoler er blitt pusset opp/utvidet og det er satt i gang ulike program for videreopplæring av ansatte i barnehager og skoler. Pedagogisk utstyr er i tillegg kjøpt inn til flere barnehager. I 2011 vil det bli organisert idrettsaktiviteter, i første omgang fotball, i Gamalakhe. Det arbeides også med planer om å sette i gang næringsaktivitet i området.

For å kunne drive dette utviklingsarbeidet samler Stiftelsen årlig inn ca 1 mill. kroner fra ulike givere i Norge. Midler kommer fra skolene Oslo Handelsgymnasium og Fagerborg videregående skole, fra bedrifter og fra enkeltpersoner som enten har forpliktet seg som faddere til barnehagebarn eller som har ønsket å gi bidrag. I tillegg får stiftelsen midler fra ulike stiftelser og fond, etter søknad.
 
 
Aktiviteter i Impande Gamalahke Foundation Norway:
29. mai 2011 2 nye klasserom innvies i Mlaube
20. juni 2011 Jerico school innvier ny aula
20. august 2011 ICDP-kurs for lærere og barnehagansatte starter sin andre undervisningsuke