Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Godthaab Venneforening
 
 67 83 60 00
 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Godthaab Venneforening:
GODTHAABS VENNEFORENING
Dagens Godthaabs Venneforening ble etablert i januar 2000. Det har tidligere også eksistert venneforeninger og i tidligere tider også en rådsforsamling som var en form for generalforsamling for stiftelsen Godthaab.

Venneforeningen har vært og er en aktiv støttespiller – på mange måter - for Godthaab. Ikke minst var Venneforeningen en viktig støttespiller når Godthaab var truet med nedleggelse i konflikten institusjonen hadde med Helse Øst i 2005-2006. Venneforeningen har fortsatt å arbeide helsepolitisk, for å bidra til at ikke bare Godthaab skal få mer forutsigbare og tryggere rammevilkår, men også for at selve rehabiliterinsfeltet skal få flere resursser og høyere prioritering i samfunnet.

Venneforeningen har bidratt med mange flotte gaver til Godthaab; hjertestarter, piano, treningsutstyr, kunst og inventar og har også medvirket til å finansiere utgivelsen av Godthaabs historie ”På helsa løs”. I tillegg har foreningen vært en pådriver for flere av Godthaabs prosjekter, bl.a. prosjektet Lev lenger bedre!, et prosjekt som har som mål å stimulere eldre til å ta større ansvar for egen helse. Venneforeningen er i dag ansvarlig for 2 månedlige kulturkvelder for pasientene på Godthaab.

Fra vedtektene leser vi hva som ansees som formålet med venneforeningen:

Opprettholde og styrke Godthaabs betydning som et velrenommert Rehabiliteringssenter
Ivareta Godthaabs historiske særpreg
Bidra til forskjønnelse av Godthaabs interiør og ytre miljø
Styrke de trivselsfremmende faktorene i Godthaabs tilbud
Øke forståelsen for rehabiliteringssentrenes betydning
Skaffe medlemmer til foreningen og inntekter til gjennomføring av foreningens formål


Ønsker du å være medlem eller informasjon om foreningen, ta kontakt med dagens leder for Venneforeningen, Bodil Riiseng pr e-post: bodiri@online.no eller vårt sentralbord enten pr. e-post: resepsjon@godthaab.no eller pr. telefon på nummer 67 83 60 00.