Natur, miljø og friluftsliv Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærum Turlag
 
 (+47) 22822822
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Storgata 3
 
Om Bærum Turlag:

Bærum Turlag ble stiftet 15. februar 2011 og er det tredje lokallaget i DNT Oslo og Omegn etter
Asker (2006) og
Eidsvoll (2010). Alle medlemmer av DNT Oslo og Omegn med postadresse i
Bærum er automatisk medlem i Bærum Turlag.

Bærum Turlag har som mål å skape aktive turmiljøer der barn, ungdom og voksne trives.
Turlaget vil først og fremst
arrangere fellesturer i nærmijøet. Etter hvert vil også fjellturer stå på programmet.
Turlaget vil vedlikeholde og eventuelt
etablere nye blåmerkede stier i marka og langs kysten i Bærum.

Styret i Bærum Turlag;

Andreas Eriksen (styremedlem)                     tlf 90 12 17 15

Brite Vegsund (styremedlem)                      tlf 90 59 96 34

Einar Skage Andersen (fungerende styreleder)tlf 90 85 09 91

Tor-Herman Næss (styremedlem)                   tlf 91 81 53 02

Unni Wolden Staver (kasserer)                       tlf 92 86 86 66 

Bli med på tur!
Bærum Turlags fellesturer passer i utgangspunktet for alle som er i form til å gjennomføre i vanlig turtempo.
Det vil ved hver tur bli antydet hvor krevende turen er. Deltagelse skjer på eget ansvar. Turene varer normalt
fra 2-6 timer med rast ute-husk egen mat og drikke. Bærum Turlag drives på dugnad, og vi har
ingen inntekter fra turene.

Medlemsskap
Ønsker du å bli medlem i turlaget, kan du ringe DNT Oslo og Omegn på tlf. 22822822, eller gå inn på
nettsiden http://www.dntoslo.no/. Turlagets e-postadresse erbaerumturlag@turistforeningen.no

Frivillig innsats 
Ønsker du å gjøre en innsats for turlaget, for eksempel som turleder eller som deltager i en dugnadsgjeng,
kan du kontakte lagets leder Ivar Lytomt tlf. 67 53 20 28 eller mobil 918 43 981
eller e-post: i.lytomt@online.no

Kart
Til turene i Bærumsmarka, Vestmarka og nedre del av Kroksskogen, anbefaler vi turkartene
Bærum Vestmark og
Bærumsmarka utgitt av IL Tyrving og Fossum IF. Kartene kan fås kjøpt ved henvendelse
til turlagets sekretær
Einar Skage Andersen, tlf. 67 12 30 94, mob 90 85 09 91, eller e-post einskage@online.no