Velforeninger Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Gjettum Vel
 
 901 96 790
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Postboks 1
1342 Gjettum
 
Om Gjettum Vel:

Gjettum Vels geografiske område grenser i vest til Sandvikselva (mot Tanum Vel), i nord til Lomma opp til Løken bru (mot Berger og Rykkinn Vel) og Kolsås naturvernområde, i øst til Dæliveien, Durudveien (like nummer) (mot Avløs Vel) og Vallerveien, i sør til Brynsveien, Sykehusveien, Dønskiveien, Dønskistiene (høyspentlinjen) (mot Sandvika Vel) og Sandvikselva.


Vellet samarbeider nært med de politiske miljøer i Bærum og er blant annet den første høringsinstansen for alle bygge- og utbyggingsplaner i vårt område.

Gjettum Vel deltar på de halvårlige møtene som velforbundet arrangerer med kommunen v/ordføreren, rådmannen, kommunalsjefer og formannskapet.

Vi er også medlemmer i E 16-Forum.

Gjettum Vel er medlem av interesseorganisasjonene Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Bærumsmarkas Venner og Naturvernforbundet i Bærum (NIB) og støtter økonomisk ADAK (Aksjon for Drift Av Kolsåsbanen).