Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Astma og allergiforbundet, A&B krets
 
 93 007 150

 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Astma og allergiforbundet, A&B krets:
kontaktperson: Pål Johansen og Målfrid Hansen

Region Oslo og Akershus jobber for å bedre levevilkårene for alle med astma, allergi, eksem, kols og overfølsomhetssykdommer i Oslo og Akershus. Regionen har to lokalforeninger i Oslo og fire storlag i Akershus.

Regionen og lokalforeningene gir tilbud til medlemmer og andre interesserte som f.eks kurs og andre aktiviteter i Oslo og Akershus. Alle aktiviteter i lokalforeninger / storlag og i regionen er åpne for alle medlemmene i regionen og blir annonsert under Aktuelt, menypunktet til venstre på siden.

Regionen jobber med å gi informasjon om NAAFs diagnosegrupper i ulike sammenhenger - og jobber interessepolitisk i begge fylker.

Ta kontakt med regionssekretæren ved behov for informatør på skolen, i barnehagen og på arbeidsplassen, eller kontakt en av våre likemenn for en samtale.