Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærum Hørselslag
 
 67153727
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
v/ leder Gunvor Blokkum, Lillehauger 6
1352 Kolsås
 
Om Bærum Hørselslag:
Kontaktperson: Gunvor Blokkum

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med over 55 000 medlemmer.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, Sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière.
HLF - styres av medlemmene
Hvert tredje år avholdes årsmøte i HLF, hvor det blant annet velges sentralstyre, faste utvalg, valgkomite og revisor.

HLF har et faglig hovedutvalg. HLF har også egne utvalg for medlemsgruppene; foreldre/barn, tinnitus, meniere, yrkesaktive, CI og døvblitte. HLFU har eget styre samt en representant i sentralstyret.

Fylkeslederne i HLF og utvalgslederne utgjør Representantskapet (RS). RS er HLFs kontrollerende organ mellom landsmøtene, og skal se til at Sentralstyret leder forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, og etter vedtak gjort i Landsmøtet.

HLF der du bor
HLF har 19 fylkeslag og 200 fylkeslag fordelt over hele landet. Ønsker du å komme i kontakt med ditt nærmeste lag, klikk her.
HLFs likemannsapparat
HLF har cirka 500 likemenn. En likemann er en person du kan snakke med om din hørselshemming. En person som selv har erfaring som hørselshemmet og ulike utfordringer man møter gjennom livet.
HLFs sekretariat
HLFs sekretariat ligger i Oslo. Sekretariatet er delt opp i fire avdelinger og ledes av generalsekretæren. Sekretariatet tar seg av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte, og jobber blant annet mot politikere og beslutningstagere for å bedre hørselshemmedes rettigheter og muligheter.
HLF har en rekke viktige hørselssaker på agendaen, her er noen av dem:
HLF kjemper for at TV-selskapene skal tekste alle tv-programmene.
HLF jobber for å forebygge at barn og voksne får hørselsskader – blant
annet i barnehager, på konserter og i støyutsatte yrker.
HLF kjemper for at alle som får nedsatt hørsel eller en annen hørselsrelatert lidelse, skal få hjelp og oppfølging.
HLF jobber for at samfunnet skal være tilgjengelig og tilrettelagt for hørselshemmede – blant annet gjennom teleslynger på offentlige møteplasser og tilgang på flere skrivetolker.