Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Cerebral Pareseforeningen, avd. Oslo og Akershus
 
 22 59 99 00
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Bergsalleen 21
0845 Oslo
 
Om Cerebral Pareseforeningen, avd. Oslo og Akershus:
CP-foreningen er en interesseorganisasjon for mennesker med cerebral parese og andre lignende nevrologiske diagnoser, er i familie med en som har CP eller er interessert i cerebral parese. CP-foreningen har ca. 3800 medlemmer, fordelt på foreldre, barn, unge og voksne med CP, samt engasjerte fagpersoner. Foreningen ble stiftet i 1950. Sentralstyret, administrasjonen og tillitsvalgte i fylkesavdelingene arbeider sammen for å spre kunnskap om cerebral parese til myndighetene og styrke det offentlige tilbudet til mennnesker med cerebral parese.
Da Cerebral Parese-foreningen ble etablert i 1950 var det et sterkt engasjement for det man den gang karakteriserte som ”de glemte barna”. I dag opplever fortsatt mange å bli møtt med nedvurderende holdninger som forringer livskvaliteten. Enkeltpersoner og familier som er berørt av CP trenger hjelp i ulik grad for å kunne delta og ha et meningsfylt liv. Til tross for god kunnskap om hva som skal til, er det fortsatt slik at mange opplever å måtte stå hardt på for å få nødvendig hjelp.
Det lever ca 8000 mennesker med cerebral parese i Norge i dag. Årlig fødes ca 120 barn med CP.
CP-foreningen arbeider for at mennesker med cerebral parese skal få ta del i samfunnet etter de forutsetninger den enkelte har. Vi ønsker å bekjempe fordommer ved å spre kunnskap og arbeide for likeverdighet i samfunnet. Mennesker som selv har cerebral parese må få delta på alle samfunnsarenaer. Gode rollemodeller bidrar til å bryte ned stigmatiserende holdninger og skape muligheter.
Kunnskap er også nødvendig for å utvikle gode hjelpetiltak. CP-foreningen arbeider derfor sammen med fagmiljø og forskning for å utvikle bedre behandlings- og rehabiliteringstiltak i et livsløpsperspektiv.
CP-foreningen deltar i et aktivt interessepolitisk fellesskap, og tar initiativ overfor politiske beslutningsorgan og fagmyndigheter.
CP-foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) og Hjernerådet.