Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Dyrebeskyttelsen
 
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Østervannvn. 65
1359 Eiksmarka
 
Om Dyrebeskyttelsen:
Dyrebeskyttelsen Oslo&Omegn (DBO) er en veletablert uavhengig forening som har eksistert i over 100 år, tidligere under navnet Dyrenes Beskyttelse.

DBOs oppgave er å forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr. Vi arbeider for at alle dyr skal kunne leve i pakt med sin natur. DBO arbeider med dyrevernsaker, og for dyrs rettigheter, over hele landet. I tillegg er vi engasjert i internasjonale kampanjer og enkeltsaker. DBOs daglige arbeid består først og fremst av å hjelpe dyr som er i nød, gi råd og veiledning om hjemløse dyr og dyrevern. Vi prioriterer dessuten holdningsskapende arbeid for å øke allmennhetens respekt for dyr og deres grunnleggende rettigheter.

Dyrenes Hus er DBOs tilholdssted - et gammelt småbruk i Bærumsmarka. Her tar vi hånd om hjemløse katter og andre smådyr som trenger hjelp. På Dyrenes Hus får dyrene komme til hektene i trygge og gode omgivelser. Her får de bo til vi har skaffet dem nye snille eiere. Mange dyr reddes gjennom vårt arbeide, men enda flere får aldri hjelp. Vi kunne redde mange flere om vi var flere mennesker om oppgavene.

DBO mottar ingen kommunal eller stalig støtte til arbeidet som utføres for dyr i nød. Det statlige apparatet for oppfølging av dyrevernsaker og -problemer fungerer dårlig. Det meste av praktisk dyrevernsarbeide utføres derfor av frivillige dyrevernforeninger - som DBO. DBO trenger flere medlemmer og større midler for å kunne ta fatt i de mange oppgavene som neglisjeres av statens apparat for dyrevernsaker.