Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Flyktningeguiden (RK)
 
 67806110
 hjemmeside

 
Besøksadresse:
Elias Smiths vei 1
1338 Sandvika
 
Om Flyktningeguiden (RK):
 
Flyktningeguiden startet i Bærum i 1999 og har siden spredd seg til alle landets fylker og finnes nå i over 90 lokalforeninger. Bakgrunnen for denne aktiviteten er at flere og flere mennesker flytter eller flykter fra det landet de er født og oppvokst.
Røde Kors’ arbeid innen migrasjon og flerkultur skal dekke humanitære behov og føre til et mer inkluderende samfunn.
Over halvparten av alle innvandrere oppgir at de har opplevd diskriminering. Manglende norskferdigheter er et problem og en utfordring for integrering. En spesielt sårbar gruppe er enslige mindreårige asylsøkere og barn og unge med flerkulturell identitet. Å gjøre Norge til et godt flerkulturelt samfunn å bo og leve i for alle er en av våre viktigste utfordringer i dagens samfunn.
Røde Kors skal dekke humanitære behov både hos de som nettopp har kommet til Norge og migranter som har bodd her lenge. Vi dekker behov uansett juridisk status.