Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Bærum Frivilligsentral
 
 979 49 356

 979 49 356
 hjemmeside

 e-post
 
Besøksadresse:
Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika
 
Om Bærum Frivilligsentral:


Kontaktpersoner: Daglig leder Christine Hylbak Vie og Frivillighetskonsulent Anne-Kari Eidholm
Kontortid mandag til fredag fra kl 09.00 -15.00

Bærum Frivilligsentral er et ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig innsats i kommunen. Vi skal bidra til at frivillig innsats styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, og avhjelpe individuelle behov som ikke dekkes av det offentlige. Vi skal ikke erstatte offentlige tjenestetilbud, men være et supplement.

Vår målgruppe er frivillige personer og lokale lag og organisasjoner, primært innen det sosiale og humanitære feltet

Rundt 100 frivillige er knyttet til sentralen. Dette er engasjerte og motiverte mennesker som gjør en flott innsats for andre mennesker og nærmiljøet.

Bærum Frivilligsentral støtter både nye og etablerte aktiviteter og arrangementer hvor både enkeltpersoner, organisasjoner, kommunen og bedrifter kan være involvert på ulikt vis. Dette representerer viktige møteplasser og gir mulighet for et godt samarbeid.

Bærum Frivilligsentral fokuserer på å være en ressurs og en støtte for lokale organisasjoner og foreninger. Vi har kontakt og samarbeid med flere lokale organisasjoner. Dette innebærer blant annet utlån av lokaler, informasjonsarbeid, veiledning og rådgivning, samarbeid og koordinering av ulike arrangementer og prosjekter.

Vi skal være et lokalt kompetansesenter innen frivillighet

Organisering:
Bærum Frivilligsentral skal drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Kultur- og kirkedepartementet og lokale vedtekter.

Bærum Frivilligsentral er organisert som et samvirkefortak drevet av Bærum kommune, Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Sentralen har kontorer i "Røde Kors Huset" i Sandvika.